Bo nối mạng cho tủ Latitude

Bo nối mạng cho tủ Latitude
- NAN%

Vui lòng gọi...

Mã SP: S723-HA

Lượt xem: 428

Hãng sản xuất: BÁO CHÁY HOCHIKI

  • Thông tin chi tiết
Bo mở rộng nối mạng S723-HA cho phép kết nối dự liệu các trung tâm với nhau (bao gồm các tủ trung tâm FireNET Latitude và hiển thị phụ loại Network) tạo thành một hệ thống các tủ trung tâm. Có thể sử dụng phần mềm để thiết lập việc trao đổi dữ liệu giữa các tủ trung tâm với nhau một cách độc lập và linh hoạt.
0852785678